Privatlivspolitik

1. Privatlivets fred i et overblik

Generelle oplysninger

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle data, ved hvilke du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette websted?.

Databehandlingen på dette websted udføres af webstedsoperatøren. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles på den ene side ved, at du fortæller os det. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Indsamlingen af disse data finder automatisk sted, så snart du går ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse data. Til dette formål samt ved yderligere spørgsmål om databeskyttelse kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. For nærmere oplysninger henvises til privatlivspolitikken under “Ret til begrænsning af behandlingen”.

Analytikværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Dette sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd er normalt anonym; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i den følgende privatlivspolitik.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne privatlivspolitik.

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personlige data er data, med hvilke du kan identificeres personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af data mod adgang for tredjeparter er ikke mulig.

Hinvisninger om det ansvarlige kontor

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Daxwaz Acar
Hoher Kamp 3A
48465 Schüttorf
E-Mail: info@apgrading.net

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Revokation af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Til dette formål er det tilstrækkeligt med en uformel meddelelse pr. e-mail til os. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 DSGVO)

Hvis databehandlingen foretages på grundlag af art. 6, stk. 1, litra e eller f DSGVO, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne privatlivspolitik. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, DSGVO).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive anvendt til direkte reklame (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2, i DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller anmodninger, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Informationer, blokering, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt om nødvendigt en ret til rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Til dette formål samt ved yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du anfægter rigtigheden af dine personoplysninger, som vi har gemt hos os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I den periode, hvor denne gennemgang varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket / sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indvending mod reklamemails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen, til fremsendelse af reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er anmodet om, og som ikke udtrykkeligt er ønsket. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

3. Indsamling af data på vores hjemmeside

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ingen virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, som vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminalenhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.
Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne privatlivspolitik.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt styresystem
  • Referrer URL
  • Hostnavn på den computer, der tilgår computeren
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse inklusive alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse) blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 (1) lit. b DSGVO, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) DSGVO) og/eller på vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der sendes til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er gældende (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

4. sociale medier

Facebook-plugins (Like & Share-knappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved Facebook-logoet eller “Synes godt om-knappen” (“Synes godt om”) på vores side. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger vores sider, etableres der via plugin’et en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider på din Facebook-profil. På den måde kan Facebook knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Yderligere oplysninger kan du finde i Facebooks privatlivspolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Brugen af Facebook-plugins er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Websitetsoperatøren har en legitim interesse i den bredest mulige synlighed på de sociale medier.

Twitter-plugin

På vores sider er funktioner fra tjenesten Twitter integreret. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen “Re-Tweet” bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt af andre brugere. I den forbindelse overføres der også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter’s brug af dem. For yderligere oplysninger henvises der til Twitter’s privatlivspolitik på: https://twitter.com/de/privacy.

Brugen af Twitter-plugin er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på sociale medier.

Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

På vores sider er funktioner fra tjenesten Instagram integreret. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc, 1601 Willow Road, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integreret.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem.

Brugen af Instagram-plugin’et er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier.

For yderligere oplysninger, se Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.